Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF

Fogalom meghatározások

A Szolgáltató

A szolgáltatásokat nyujtó fél (a továbbiakban: "Szolgáltató") neve:

GLSYS Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Képviseli:

Gáspár Lajos
ügyvezető
GSM: +36(20)364-34-13
E-mail: gaspar.lajos@glsys.eu
Levelezési cím: H-9022 Győr, Árpád út 65. fsz. 1.
Internetes honlap: https://glsys.eu

A céginformációt, kacpsolattartási adatokat megtalálja a https://glsys.eu/ceginformacio link alatt.

A Felhasználó

A Felhasználó minden olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely a Szolgáltatást megrendeli, igénybe veszi, használja.

Fél vagy Felek

Szolgáltató és Felhasználó külön-külön vagy együttesen.

Az ÁSZF és elérhetősége

Jelen dokumentum, amely tartalmazza a Szolgáltató Általános Szereződési Feltételeit.

A Szolgáltató az ÁSZF-et az internetes honlapján teszi hozzáférhetővé, a https://glsys.eu/aszf link alatt.

Szerződés és megkötésének módja

A Szerződés a Szolgáltatás igénybevételére az Felek között létrejött megállapodás, amely a jelen ÁSZF-ből és a Megrendelőlap(ok)ból áll.

A Szolgáltatások igénybevételével a Felek "ráutaló magatartással" kötnek szerződést. A Felek külön (írásos) szerződést nem kötelesek kötni.

A Szolgáltatások

Szolgáltatások igénybevétele

A Szolgáltatások igénybevétele a Felhasználó részéről önkéntes.

Domain névszerver szolgáltatás

Tárhely szolgáltatás

VPS szolgáltatás

Külső szolgáltatók

Egyéb szolgáltatás

Adatrögzítés, adatbiztonság

Az adatvédelmi nyilatkozatunkat megtalálja a https://glsys.eu/adatvedelmi_nyilatkozat link alatt.

Jogok és kötelezettségek

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató köteles a jelen ÁSZF-ben megadott szolgáltatások biztosítására éves minimum 99.5%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, amelyek hét közben 2, hétvégén 4 órát vehetnek igénybe.

A Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal bármilyen jogsértés felderítése érdekében és ennek keretében a Szolgáltató eleget tesz különösen az ilyen hatóságok vagy bíróságok esetleges adatszolgáltatási felhívásának. Ilyen esetben a Felhasználó kárigényt nem érvényesíthet.

A Felhasználó jogai és kötelezettségei

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy:

  • részére a Szolgáltató a Szolgáltatás alapjául szolgáló informatikai eszközökhöz fizikai hozzáférést nem biztosít, az adatok kizárólag elektronikus úton hozzáférhetőek számára,
  • a Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni. A Szolgáltató az alvállalkozó(i) tevékenységéért azonban úgy felel, mintha azt maga végezte volna,
  • a Szolgáltatás keretében az interneten elérhetővé tett vagy továbbított állományok, a nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) alapján a Felhasználó minősül a tartalomért felelős szolgáltatónak.
  • az Eker. tv. alapján Szolgáltató a Szolgáltatás tekintetében közvetítő szolgáltatónak minősül, így az Eker. tv. szabályai szerint a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Felhasználó által a Szolgáltatás keretében a Szolgáltató tárhelyein elhelyezett jogsértő tartalmakért.

Záró rendelkezések

Fent nem szabályozott kérdésekben a Felek a Ptk. vonatkozó paragrafusainak hatályát elfogadják és jogvita esetén elismerik a területileg illetékes bíróság illetékességét.


Amennyiben bármilyen további kérdése van, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a kapcsolati ürlapunkon vagy további elérhetőségeinken keresztül!

© GLSYS Kft. 2006 - 2019
ASZF  |  Adatvédelmi nyilatkozat  |  Céginformáció  |  Letölthető dokumentumok  |  WebMail