Adatvédelmi nyilatkozat

Általános tudnivalók

A GLSYS Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: "Szolgáltató, adatkezelő") tiszteletben tartja a saját és ügyfelei számára biztosított internetes oldalait illetve szolgáltatásait (a továbbiakban együttesen: "Szolgáltatások") felkereső személyek valamint az ezen Szolgáltatásokon keresztül vásárlók (a továbbiakban együttesen: "Felhasználók") személyes adataikhoz fűződő jogait.

A Szolgáltató, - mint adatkezelő - magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát.

Az információs önrendelkezési jog érvényesítése érdekében a Szolgáltató az Adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: "Nyilatkozat") közzétételével biztosítja a Felhasználók számára annak megismerését, hogy a Felhasználók személyes adatainak milyen körét, milyen időrtartamban, milyen jogcímen, milyen célra tárolja, és milyen esetekben továbbítja harmadik személy részére, továbbá miként gondoskodik a személyes adatok biztonságáról.

A Nyilatkozaton való bármely változtatást a Szolgáltató ezen a honlapon keresztül nyilvánossá teszi. A szabályzat módosításai a közzététellel lépnek hatályba.

A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel.

A Nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a Szolgáltató honlapjáról hiperlinkkel érhetők el.

Törvényi háttér

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy Szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

A Felhasználók által megadott személyes adatok kezelése az Adatvédelmi törvény hatályos szabályainak megfelelően történik. A Szolgáltató a Szolgáltatásai, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységei során a személyes adatok kezelésében az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

 • az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
 • az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,
 • az 1998. évi VI. Törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,
 • a 2011 évi I. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Személyes adatok

Az adatok rögzítése

A Szolgáltató csak olyan adatokat rögzít, amelyeket a Felhasználó önkéntesen bocsát rendelkezésére, illetve amelyek rögzítéshez a Felhasználó kifejezetten hozzájárult.

A Szolgáltató szerverei rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból a következő adatokat automatikusan rögzíthetik a Felhasználóról:

 • IP címe és ebből következően országa/városa,
 • operációs rendszerének típusa és verziója,
 • böngészőjének típusa, verziója és beállításai,
 • a meglátogatott Szolgáltatások,
 • az Szolgáltatások eléréséhez használt keresőszavak,
 • a weboldal címe, ahonnan a Szolgáltatásokat elérte,
 • a látogatás időpontja.

A Felhasználó egyes adatok rögzítését a böngészője beállításaival megakadályozhatja. (Ennek pontos módjáról és lehetőségeiről a böngésző súgójában találhat információkat.)

A Felhasználóról egyéb adat rögzítése csak a Felhasználó kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása után történhet.

Az adatok feldolgozása

A Szolgáltató statisztikai összegzéseket készíthet a rögzített adatokból. Ezen kimutatások végeredményét csak olyan statisztikai formában készíti el, amely nem alkalmas egyedi azonosítókhoz való kapcsolására.

Az adatok felhasználása

A Szolgáltató a Felhasználók adatait az adott Szolgáltatás teljesítése, valamint más Szolgáltatásairól való közvetlen tájékoztatás (hírlevél) továbbítása érdekében tárolja és kezeli.

Az adatok egyéb célra csak az érintett Felhasználók kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

Adatbiztonság

Az adatok védelme

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít a Felhasználók által rendelkezésére bocsátott adatok biztonságára. Az adatokat különféle biztonsági eljárásokkal illetve intézkedésekkel védi azok elvesztésének, nem megfelelő célra történő felhasználásának, megváltoztatásának, jogtalan megtekintésének, megsemmisítésének illetve nyilvánosságra hozatalának megelőzése érdekében.

Felelősség kizárása

A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy a Szolgáltatásaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, melyek a Szolgáltatások nem megfelelő működését és/vagy az adatok elvesztését okozzák.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tartozik semmilyen felelősséggel a közvetett vagy a közvetlen következményekért, veszteségekért amleyek:

 • a Szolgáltatások használatából,
 • a Szolgáltatások használatra képtelen állapotából,
 • a Szolgáltatások nem megfelelő működéséből, hiányosságaiból, hibáiból,
 • üzemzavarból, információ továbbítási késedelemből, vírusból, rendszer- vagy vonalhibából keletkeznek.

Harmadik fél

A Szolgáltató adatokat harmadik félnek csak abban az esetben ad tovább, ha azt jogszabályi rendelkezés, hatóság vagy bíróság elrendeli, illetve ha a Szolgáltatás a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban lévő harmadik személyen keresztül teljesíthető.

A Szolgáltató azon szerződéses partnerei, alkalmazottai, akik a Szolgáltató részére nyújtott szolgáltatáson keresztül hozzáférhetnek Felhasználók adataihoz, kötelesek az adatokat titokban tartani, a hatályos adatvédelmi jogszabályokat betartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívül egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

Amennyiben a Szolgáltató az adatokat harmadik fél részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jogok és kötelezettségek

A Szolgáltatások használata illetve azokban való részvétel önkéntes. A Szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó adatokat szolgáltat. Az adatok szolgáltatása önkéntes, kivéve az olyan adatokat, amelyek a Szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükségesek.

Adatszolgáltatás esetén a Felhasználó egyúttal elfogadja a jelen Nyilatkozatban található feltételeket is.

Az adatkezelésért felelős

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk 1 bekezdésében foglalt feltételek nem állnak fenn, így - a GDPR-rel kapcsolatban - adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kerül sor.

A Szolgáltató belső adatvédelmi felelősének beosztása és elérhetősége:

Gáspár Lajos
ügyvezető
GSM: +36(20)364-34-13
+49(160)325-84-05
E-mail: gaspar.lajos@glsys.eu
info@glsys.eu
Levelezési cím: H-9022 Győr, Árpád út 65. fsz. 1.
Internetes honlap: https://glsys.eu


Amennyiben bármilyen további kérdése van, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a kapcsolati ürlapunkon vagy további elérhetőségeinken keresztül!

© GLSYS Kft. 2006 - 2023
ASZF  |  Adatvédelmi nyilatkozat  |  Céginformáció  |  Letölthető dokumentumok  |  WebMail